Miksi Lotta?

Hyvinvointialuetta rakennettaessa tulee kuulla asiantuntijoita ja viranhaltijoita, mutta ennen kaikkea palvelujen käyttäjiä. Tämän vuoksi koen olevani tarpeellinen ehdokas ja hyvinvointialueen rakentaja. Olen toiminut lukuisissa vapaaehtoisjärjestöissä, kunnallisissa luottamustehtävissä ja olen ollut kehittämässä lähidemokratiaa Lohjalla ja se on edelleen kehittämisen tarpeessa.

Koen olevani luottamushenkilökokemukseni lisäksi vahva kokemusasiantuntija, sillä olen viiden lapsen äiti, olen ollut yhteyshenkilönä omaishoidossa ja saattohoidossa (eri henkilöille), olen kohdannut hyvin eriasteisia palveluja, olen ollut (ja olen edelleen) monen erilaisen palvelun tarpeessa, sillä perheessäni on neuropsykiatrisia haasteita omaavia jäseniä (minä mukaan lukien). (voit lukea minusta enemmän: https://lottapaakkunainen.com/)

Turvataan lähipalvelut

Jokaisessa kunnassa pitää olla vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema, josta lähipalvelut saa sujuvasti ja nopeasti. Palvelupisteiden tarjoamat palvelut voivat olla erilaisia riippuen alueen ihmisten tarpeista. Terveydenhuollossa lähipalvelut ovat tärkeä keino purkaa ja ennaltaehkäistä hoitojonojen syntymistä. Jokainen ikäihminen Suomessa saa omalla alueellaan inhimillisen ja laadukkaan hoivan, asuu hän sitten hoivakodissa tai kotona.

Kumppanuus toimijoiden kanssa, kuten kyläyhdistykset, potilasyhdistykset, omaishoitajien yhdistys

Vaalilupaus, arvot:

Lupaan tehdä parhaani ja pysyä itselleni uskollisena. Pyrin olemaan minulle äänensä luottaneille luottamuksen arvoinen. Ammentaisin sitä oppia, joka minulla on kaupungin luottamushenkilönä kertynyt. Lasten ja nuorten sekä omaishoitajien hyvinvointi ovat minulle tärkeitä arvoja, joiden palvelujen ja ennen kaikkea ennaltaehkäisevien palvelujen kehittämiseen on panostettava

Lasten ja nuorten hyvinvointi, lastensuojelun resurssit

Tällä hetkellä lastensuojelu on kriisissä ja meidän tulisikin osoittaa tunnistamiseen, varhaiseen puuttumiseen, ennaltaehkäisyyn ja lastensuojeluun varoja. Meidän tulee tukea lapsiperheiden hyvinvointia. Nepsylapset ovat usein väliinputoajia, eivätkä välttämättä saa oikea-aikaista apua eikä hoitoa. Meidän tulee pitää huoli, että tunnistaminen ja henkilökunnan nepsyosaaminen paranee.

Omaishoitajien hyvinvointi

Omaishoitajat tekevät korvaamatonta ja tärkeää työtä ja meidän tulee tukea heitä niin, että he jaksavat ja voivat hyvin.

 Jotta omaishoitajat voisivat käyttää heille kuuluvia vapaapäiviä, tulisi hoidettavalle olla turvallinen sijaishoitopaikka. Emme selviä vanhustemme hoidosta kunnialla ilman omaisten osallistumista hoivaan ja huolenpitoon.

Omaishoidosta puhuttaessa tulee myös muistaa, että usein omaishoitajana on myös lapsen huoltaja tai aikuisen lapsen huoltaja.

Yhdistetään sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut

Ensihoidon ja pelastuslaitoksen yhteistyön tulee olla saumatonta ja sujuvaa. Uudistuksessa on turvattava sopimuspalokuntien toimintaedellytykset. Yhtään paloasemaa ei pidä lakkauttaa.

Tekstien välissä on kuntavaaleista tuttuja kuvia, ”olen nuorten puolella” ja ”anna ääni lapselle”, mutta en ottanut niitä pois, koska ne ovat mielestäni näissäkin vaaleissa olennaisia.

Palvelut siellä missä sattuu, ei ihan missä sattuu

Aluevaalit ovat Suomelle linjavaalit meille jokaiselle tärkeistä sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palveluista. Pystyn hyvin allekirjoittaman keskustan aluevaaliohjelman ytimen:

Keskustan ratkaisu lähipalveluiden vahvistamiseksi rakentuu kolmesta tekijästä.

  1. Jokaiseen kuntaan vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema.
  2. Parempi työarki ja työpaikka henkilöstölle.
  3. Yhdellä yhteydenotolla oikea-aikaiseen hoitoon.