Vaaliteemat

Lähidemokratia ja osallisuus

Lohjalla lähidemokratia on toiminut kaksi kautta ja kaupunki osallistaa hyvin kuntalaisiaan. Tämä kaikki pitää saada näkyvämmäksi ja kuntalaiset osallistumaan vielä entisestään. Olen toiminut lähidemokratian parissa monessa roolissa ja näen kehitysmahdollisuuksia ja kehittämistarpeita.

Kumppanuus toimijoiden kanssa, kuten kyläyhdistykset, potilasyhdistykset, omaishoitajien yhdistys

Vaalilupaus, arvot:

Lupaan tehdä parhaani ja pysyä itselleni uskollisena. Pyrin olemaan minulle äänensä luottaneille luottamuksen arvoinen. Ammentaisin sitä oppia, joka tällä kaudella on kertynyt. Lasten ja nuorten sekä omaishoitajien hyvinvointi ovat minulle tärkeitä arvoja, joiden palvelujen ja ennen kaikkea ennaltaehkäisevien palvelujen kehittämiseen on panostettava

Lasten ja nuorten hyvinvointi, lastensuojelun resurssit

Tällä hetkellä lastensuojelu on kriisissä ja meidän tulisikin osoittaa tunnistamiseen, varhaiseen puuttumiseen, ennaltaehkäisyyn ja lastensuojeluun varoja. Meidän tulee tukea lapsiperheiden hyvinvointia. Nepsylapset ovat usein väliinputoajia, eivätkä välttämättä saa oikea-aikaista apua eikä hoitoa. Meidän tulee pitää huoli, että tunnistaminen ja henkilökunnan nepsyosaaminen paranee.

Omaishoitajien hyvinvointi

Omaishoitajat tekevät korvaamatonta ja tärkeää työtä ja meidän tulee tukea heitä niin, että he jaksavat ja voivat hyvin.

 Jotta omaishoitajat voisivat käyttää heille kuuluvia vapaapäiviä, tulisi hoidettavalle olla turvallinen sijaishoitopaikka. Ikääntyvä Lohja ei selviä vanhustensa hoidosta kunnialla ilman omaisten osallistumista hoivaan ja huolenpitoon.

Omaishoidosta puhuttaessa tulee myös muistaa, että usein omaishoitajana on myös lapsen huoltaja tai aikuisen lapsen huoltaja.