Vaaliteemat

Turvaa lähipalvelut

Jokaisessa kunnassa pitää olla vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema, josta lähipalvelut saa sujuvasti ja nopeasti. Palvelupisteiden tarjoamat palvelut voivat olla erilaisia riippuen alueen ihmisten tarpeista. Terveydenhuollossa lähipalvelut ovat tärkeä keino purkaa ja ennaltaehkäistä hoitojonojen syntymistä. Jokainen ikäihminen Suomessa saa omalla alueellaan inhimillisen ja laadukkaan hoivan, asuu hän sitten hoivakodissa tai kotona.

Kumppanuus toimijoiden kanssa, kuten kyläyhdistykset, potilasyhdistykset, omaishoitajien yhdistys

Vaalilupaus, arvot:

Lupaan tehdä parhaani ja pysyä itselleni uskollisena. Pyrin olemaan minulle äänensä luottaneille luottamuksen arvoinen. Ammentaisin sitä oppia, joka minulla on kaupungin luottamushenkilönä kertynyt. Lasten ja nuorten sekä omaishoitajien hyvinvointi ovat minulle tärkeitä arvoja, joiden palvelujen ja ennen kaikkea ennaltaehkäisevien palvelujen kehittämiseen on panostettava

Lasten ja nuorten hyvinvointi, lastensuojelun resurssit

Tällä hetkellä lastensuojelu on kriisissä ja meidän tulisikin osoittaa tunnistamiseen, varhaiseen puuttumiseen, ennaltaehkäisyyn ja lastensuojeluun varoja. Meidän tulee tukea lapsiperheiden hyvinvointia. Nepsylapset ovat usein väliinputoajia, eivätkä välttämättä saa oikea-aikaista apua eikä hoitoa. Meidän tulee pitää huoli, että tunnistaminen ja henkilökunnan nepsyosaaminen paranee.

Omaishoitajien hyvinvointi

Omaishoitajat tekevät korvaamatonta ja tärkeää työtä ja meidän tulee tukea heitä niin, että he jaksavat ja voivat hyvin.

 Jotta omaishoitajat voisivat käyttää heille kuuluvia vapaapäiviä, tulisi hoidettavalle olla turvallinen sijaishoitopaikka. Ikääntyvä Lohja ei selviä vanhustensa hoidosta kunnialla ilman omaisten osallistumista hoivaan ja huolenpitoon.

Omaishoidosta puhuttaessa tulee myös muistaa, että usein omaishoitajana on myös lapsen huoltaja tai aikuisen lapsen huoltaja.

Yhdistää sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut

Ensihoidon ja pelastuslaitoksen yhteistyön tulee olla saumatonta ja sujuvaa. Uudistuksessa on turvattava sopimuspalokuntien toimintaedellytykset. Yhtään paloasemaa ei pidä lakkauttaa.

Palvelut siellä missä sattuu, ei ihan missä sattuu

Aluevaalit ovat Suomelle linjavaalit meille jokaiselle tärkeistä sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palveluista. Pystyn hyvin allekirjoittaman keskustan aluevaaliohjelman ytimen:

Keskustan ratkaisu lähipalveluiden vahvistamiseksi rakentuu kolmesta tekijästä.

  1. Jokaiseen kuntaan vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema.
  2. Parempi työarki ja työpaikka henkilöstölle.
  3. Yhdellä yhteydenotolla oikea-aikaiseen hoitoon.