Mitä tehdä, jos epäilee lapsen sairastelun johtuvan sisäilmasta

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan (2012) mukaan 80 000-160 000 oppilasta oleilee päivittäin koulurakennuksissa, joissa on merkittävä kosteus- ja homevaurio. Arviolta 20 – 25 prosenttia julkisten rakennusten pinta-alasta on sisäilmaongelmaisia.

20170228_181214 (2)
Lähde: Tiina Tuomela, Ärsyttävä sisäilma 02/2017

Kerran saatu altistus ja terveyshaitta saattaa vaikuttaa koko loppuelämään.

Sisäilmaoireet

Yleisimpiä oireita ovat:

 • Silmä-, nuha- ja astmaoireet
 • Infektiokierre
 • Ihottumat
 • Väsymys, päänsärky, pahoinvointi ja lämpöily
 • ylivilkkaus

Koska oireet ovat yleisiä, on niitä vaikea huomata ja niitä on vaikea yhdistää sisäilmaan. Mutta jos kierre on jatkuva ja sairastelijoita useita, tulee hälytyskellojen soida terveydenhuollossa, mutta ilman ilmoituksia hälytyskellot eivät voi soida.

Sisäilmaongelmaisessa rakennuksessa oleilu voi aiheuttaa myös autoimmuunisairauksia tai monikemikaaliherkkyyden (MCS). Kaikki sisäilmaongelmaisessa rakennuksessa olevat eivät  sairastu, suurin osa ei milloinkaan. Kaikki kuitenkin altistuvat ja mikä tahansa yllä mainituista oireista tai sairauksista saattaa puhjeta myöhemmässä vaiheessa elämää.

Sisäilmaongelmia aiheuttavat monet asiat, ei pelkkä home. Esimerkiksi teollisia mineraalikuituja (lasivilla-, vuorivilla- ja lasikuidut, teollisuudessa myös keraamiset kuidut) on käytetty yleisesti lämpö- ja äänieristemateriaalina, tuloilmakoneiston äänenvaimentimissa ja tuloilmasuodattimissa. Rikkinäisistä suodattimista sekä päällystämättömistä äänenvaimentimista ja akustiikkalevyistä voi helposti irrota teollisia mineraalikuituja sisäilmaan.

Altistuminen sisäilmassa esiintyville teollisille mineraalikuiduille voi aiheuttaa silmien, ihon ja hengitysteiden ärsytysoireita.

Teollisten mineraalikuitujen esiintyminen pintapölyssä on syytä selvittää aina, jos huoneistossa epäillään sisäilmaongelmaa: sekä mineraalikuiduista että muista sisäilman epäpuhtauksista johtuvat ärsytysoireet ovat usein samanlaisia.

Mitä tehdä huoltajana, jos epäilee lapsen sairastelun johtuvan sisäilmasta:

Pyydä koulua pitämään luokan ovea välillä avoinna ja ikkunatuuletusta tuntien välillä. Tämän päivän ammattilaiset suosittavat tuntien välistä ikkunatuuletusta, vaikka olisikin koneellinen ilmastointi. Välitunnit ovat niin lyhyitä hetkiä, ettei se saa koneellista ilmastointia sekaisin. (http://nummentie.blogspot.fi/2016/11/jalavan-koulun-sisailmassa-korjattavaa.html)

1. Keskustele muiden vanhempien kanssa

Avaa keskustelu lapsen sairastelusta muiden vanhempien kanssa ja kysy, onko muilla vastaavia oireita, sairasteluja. Voi olla, että oireilijoita on enemmänkin, mutta hyvin usein oireita ei ehkä osata yhdistää kiinteistön sisäilmaan. Mikäli lapsillenne tulee toistuvia oireita, pyytäkää lapsenne hakemaan lääkäriltä tai kouluterveydenhoitajalta todistus ja mainitsemaan mihin luokkaan tai muuhun tilaan koulukiinteistössä he yhdistävät oireilun.

2. Ota yhteys vanhempainyhdistykseesi

Vanhempainyhdistykset yleensäottaen suhtautuvat hyvin vakavasti sisäilmaongelmiin. Jos yhdistys kuitenkaan ei reagoi, ei kannata odottaa, sillä mitä kauemmin lapset altistuvat, sitä enemmän tulee oireiluja ja altistuminen saattaa vaikuttaa koko loppuelämään. Vanhemmat voivat toimia myös ilman yhdistyksen tukea.

Voitte ottaa yhteyttä Vanhempainliiton (www.vanhempainliitto.fi)  alaiseen alueelliseen vanhempainyhdistykseen, Lohjalla se on LOKOVA ry (Lohjan koulujen vanhemmat) http://www.lokova.fi/ sähköpostitse: lokovalohja(a)gmail.com.

3. Tee ilmoitus oireista

Koulun terveydenhoitajaan kannattaa olla yhteydessä epäillessäsi sisäilman aiheuttavan lapsesi oireet. Kysy neuvoja, miten ja minne sisäilmaoireista tulee ilmoittaa. Ilmoitus on tärkeä, koska niiden perusteella kaupunki huomaa ongelmarakennukset. Ja ilmoitusten määrän lisääntyessä kaupungin on pakko reagoida, ilman ilmoituksia on vaikea huomata ongelmia ja aloittaa tutkimukset oikeasta lähtökohdasta. Ilman tilastointia, on vaikea huomata toistuvaa kaavaa ja lisääntyvää oireilua. On vaikeampaa jättää huomiotta oireilut, jos niistä on selkeä jälki. Mainitse, esiintyykö lapsen oireilua kaikkialla rakennuksessa vai joissain tietyissä osissa rakennusta. Jos olet käynyt yksityisellä lääkärillä tai terveyskeskuksessa, tee ilmoitus kouluterveydenhoitajalle. He tarvitsevat sitä tietoa. Me tarvitsemme sitä tietoa. Ilmoitukset nollautuvat aina lukuvuoden vaihteessa, joten ilmoituksia kannattaa uusia.

Sisäilmaepäilystä kannattaa informoida nämä tahot:

 • Kouluterveydenhoitaja
 • Koulun rehtori tai päiväkodin johtaja
 • Ehkäisevän terveydenhuollon ylilääkäri tai vastaava
 • Turvallisten ja terveellisten tilojen prosessinomistaja
 • Työympäristöterveyden päällikkö
 • Sisäilmatyöryhmä

Jos kouluterveydenhoitaja eikä rehtori reagoi huoleesi sisäilmasta, tai kieltävät ongelman, ota yhteys esim opetuspäällikköön (Lohjalla kouluikäisten palvelualuejohtaja) tai työympäristö(terveys)päällikköön. Monessa paikassa ei ikävä kyllä haluta myöntää, tai osata huomata ongelmaa .

Myös vanhempainyhdistykselle tai LOKOVAlle kannattaa viestiä sisäilmaongelmista.

4. Opettajat

Opettajille tulee kertoa lapsen oireilusta ja epäilystään, mutta on kouluja, joissa henkilökuntaa on kehoitettu olemaan hiljaa sisäilmaongelmista. Kaupungin tahto se ei ole. Me emme voi laittaa opettajille liikaa painolastia epäilystämme, sillä tulee muistaa, että kaikki opettajat eivät halua vaarantaa työilmapiiriä tai työpaikkaansa ja samalla tulevaa työnsaantia, eikä sellaista heiltä voi vaatia, vaikka meidän lastemme terveydestä on kyse. Kyse on myös heidän terveydestään ja työpaikastaan. Toki kaikki varmasti kantavat huolta lasten terveydestä, eikä osa halua olla hiljaa asiasta, mutta meidän tulee ottaa vastuu.

5. Ole yhteydessä päättäjiin

Päättäjiin tai viranhaltijoihin kannattaa olla yhteydessä, mutta teksti ei saa olla liian pitkä ja sen pitää perustua faktoihin. Päättäjille tulee paljon luettavaa, paljon yhteydenottoja, eikä ikävä kyllä kaikki lue kaikkea. Jos viestisi on liian pitkä, tai jos huudat asiasi, mahdollisuus, että se jää lukematta, on suurempi. Puhelimitse ollessasi yhteydessä muista pysyä rauhallisena. Suosin kirjallista yhteydenottoa, siihen voi palata aina myöhemmin uudestaan.

Joskus kunta saattaa tuoda vaikeat päätökset niin nopeasti, että kuntalaiskeskustelua ei ehditä käydä. Avoimuuttakin toki on, päättävien elimien esityslistat ovat netissä julkisesti nähtävillä ja luettavissa, mutta joskus päätettävä asia saattaa olla piilotettuna erilaisen otsikon alle.

 • Asioihin tulee reagoida nopeasti
 • jatka johdonmukaisesti
 • toistoa, toistoa, muistuttamista

Onnistuneita esimerkkejä vanhempien sitkeydestä on, kuten Tytyri-Anttila.

 

6. Yleisönosastot/tekstaripalsta

Jos suoraa yhteydenottoasi ei ole huomioitu, julkisuus painaa päättäjiä. Kannattaa kuitenkin muistaa pysyä asiallisena ja pitää tunteet kurissa. Kirjoittaminen yleisönosastolle kiihkottomasti ja asiallisesti tuo huomiota ja jopa tekstaripalstaa luetaan päättäjien ja viranhaltijoiden keskuudessa.

Media on vahvin vaikuttaja

Median vaikutusvaltaa ei voi olla huomioimatta. Lehdistöä kannattaa taustoittaa epäkohdista.

7. Sosiaalinen media

Sosiaalisessa mediassa vaikuttaminen kannattaa pitää asiallisena. Huutava ja negatiivinen keskustelu haittaa tärkeää asiaa, eikä keskustelijoita enää oteta tosissaan ja asia saattaa jäädä huomiotta. Esim facebookissa on lohjalaisille koululaisten vanhemmille suljettu ryhmä: lohjan kouluverkkovanhemmat, jossa jaetaan tietoa ja kokemuksia.

8. Pyydä tietoja

Aina kunnat eivät kuitenkaan ole kovin avoimia rakennusten kuntotietojen suhteen. Tässä viranomaisen velvollisuuksista julkisten asiakirjojen kanssa:

 • Julkisuuslain 1 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä
 • Julkisuuslain 9 § 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen
 • Julkisuuslain 2 § 4 momentin mukaan jos virkamies tai muu 2 momentissa tarkoitettu henkilö kieltäytyy antamasta pyydettyä tietoa, hänen on:
  • ilmoitettavat tiedon pyytäjälle kieltäytymisen syy
  • annettava tieto siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi
  • tiedusteltava asian kirjallisesti vireille saattaneelta tiedon pyytäjältä, haluaako hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi
  • annettava tieto käsittelyn johdosta perittävistä maksuista

Jos pyytää kaupungilta tietoja, kannattaa:

 1. Lähettää pyyntö sähköpostilla kirjaamon kautta, niin varmistaa, että viranomainen ei voi vedota siihen, että pyyntö ei ole tullut perille.
 2. Jos tietoja evätään, kannattaa pyytää viranhaltijapäätös tietojen epäämisestä. Tällöin viranhaltija joutuu tekemään virallisen päätöksen, jonka perusteella tietoja ei annakaan

Tietojen tulisi tulla periaatteessa kahdessa viikossa. Tietojen pyytäjän ei pääperiaatteen mukaan tarvitse selittää, mihin tietoja tarvitsee (samaisessa julkisuuslaissa mainittua).

Moni väsyy, eikä arjen keskellä jaksa/ehdi tekemään tätä kaikkea, ota silloin rohkeasti yhteyttä aluevanhempainyhdistykseen (LOKOVA). Yksin ei tarvitse jäädä, eikä yksin tarvitse tehdä kaikkea.

Jos lapsesi on sisäilmasairas

Sairaan lapsen koulukokeilukierre

Kun lapselle ei löydy tervettä koulua, hän saattaa voida joutua kokeilemaan monia eri kouluja, missä voisi opiskella oireetta. Jos lapsen oireilu jatkuu tai pahenee kokeilujen aikana, tällaista kierrettä ei kannata jatkaa, vaan on parempi kieltäytyä uusista kokeiluista lapsen parhaaksi.

Kotiopetus

Altistuksen pahentuessa lapsi saa liian voimakkaita oireita koulurakennuksessa käydäkseen koulua.  Kokeita saa valvoa myös muutkin kuin oman koulun opettajat, periaatteessa jopa vanhemmat. Mm. Feenix-nettikoulusta voi olla apua oppimateriaalin kanssa. Kotiopetusta parempi akuutti ratkaisu on terve tila (vaikka kaupungin vuokraama kaksio), jonne pahasti oirehtivat lapset kootaan opetuksen pariin. Parasta kuitenkin olisi vaatia terveet tilat kaikille, jolloin vältetään uudet sairastumiset.

Verkko-opetus

Jos opetus lähikoulussa ei onnistu oireilun tai sairastumisen vuoksi, kannattaa olla yhteydessä esimerkiksi Tuuve-hankkeen yhteyshenkilöihin (www.tuuve.fi). Tuuven palvelut on tarkoitettu sellaisille tukea tarvitseville oppilaille, jotka eivät pysty opiskelemaan lähikoulussaan. Tuuven digitaalisesti tuettuja oppimispolkuja voidaan hyödyntää tilapäisesti tehostettuna tai erityisenä tukitoimena silloin, kun Suomessa opiskelevaa oppilasta ei pystytä palvelemaan lähikoulun muilla keinoilla. Asiasta neuvotellaan aina sekä huoltajan että koulun kanssa.

Tuuvessa yhdistetään lähikoulun opetusta ja ohjausta sekä verkko-opintoja. Opinnot suunnitellaan yhdessä lähikoulun kanssa ja kirjataan oppimissuunnitelmaan. Opintojen etenemistä seurataan yhdessä.

Pyydä apua viranomaistapaamisiin

Paikalliset sisäilmaongelmien kanssa painivat ihmiset voivat tietää auttavista käsistä. Joissain kunnissa on järjestöjä tai vapaaehtoisia asiantuntijoita, jotka voivat tulla mukaan tueksi viranomaistapaamisiin esimerkiksi etsittäessä lapselle tervettä koulua tai keskustellessa sisäilmaongelmista johtuvista koulupoissaoloista. Lapsellakin on oikeus saada edunvalvoja aina tapaamisiin mukaan.

On tapauksia, joissa sisäilmasairaudesta johtuvat koulupoissaolot ovat johtaneet lapsen huostaanottoon tai lähetteeseen psykiatriseen hoitoon.

Ilmoitus kunnan ympäristöterveysviranomaiselle

Kunnan ympäristöterveysviranomainen tekee tarkastuksia myös kunnan omiin päiväkoteihin ja kouluihin. Oppimisympäristön on oltava terveellinen ja turvallinen. Esimerkiksi sädesieni voi aiheuttaa kehotuksen korjata rakennus, ja jos sitä ei tehdä, jopa rakennuksen käyttökiellon. Ilmoituksen, valituksen tai toimenpidepyynnön voi tehdä vapaamuotoisesti sähköpostilla. Puhelimitse saa lisätietoja.

Kantelu aluehallintoviranomaiselle

Valtion aluehallintovirasto (avi) ohjaa ja valvoo kuntia. Aluehallintovirasto voi periaatteessa asettaa koulun jopa käyttökieltoon. Alla linkki lomakkeeseen, jolla voit tehdä kantelun ja sen alla linkki, josta löydät alueesi aluehallintoviranomaiset, jonne lähettää kantelu.

 • Tulostettava lomake kantelun tekemiselle:

https://lomake.fi/c/ec/lomakepalvelu/download?s=Dww0fYE1548JPmV&id=15847%2FAAFC2517E1C03D4DE5611641DAB446BA&type=statics

Aluehallintoviranomainen sulki koulun Äänekoskella: http://aksa.fi/avi-asemakadun-koulusta-kaupungin-on-jarjestettava-terveet-ja-turvalliset-tyotilat/

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle

Kantelu tehdään viranomaisen toiminnasta. Kantelussa kannattaa erityisesti dokumentoidut asiakirjat (kuten sähköpostit) organisoida aineistoksi ja lähettää Internetissä olevalla lomakkeella. Ratkaisun saaminen saattaa kestää noin puoli vuotta.

Kantelun tekeminen eduskunnan oikeusasiamiehelle:

Lisätietoa: 

Lisätietoja saa myös Lotta Paakkunaiselta (paakkunainenlotta(at)gmail.com)