Hupsista, ei se ihan niin mennytkään


Terveydenhuoltolaki (1326/2010, § 12) velvoittaa kunnat valmistelemaan hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa. Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvointipolitiikan suunnittelun, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Asiakirjaa päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua. Kertomukseen valitut painopisteet toimivat osana talousarviota ja toimialojen käyttösuunnitelmaa. Näitä arvioidaan talousarvion toteutumisen yhteydessä.

Lohjan kaupungin hyvinvointikertomusta on käsitelty sote-lautakunnassa, palvelutuotantolautakunnassa, vetovoimalautakunnassa ja lasten, nuorten ja perheiden lautakunnassa. Kaikki muut lautakunnat hyväksyivät kertomuksen, oma lautakuntani ei ihan purematta niellyt kertomusta esityksestäni. Tein vastaesityksen, sillä hyvinvointikertomuksessa kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluista oli jätetty mainitsematta taiteen perusopetuksen tarjoajia. Mainittuna oli ainoastaan musiikkiopisto (erillisenä kohtana) ja kuvataidekoulu, vaikka Lohjalla on hyvin laaja ja tasokas taiteen perusopetustarjonta.


Vastaesitykseni:

Hyvinvointikertomukseen tehdään lisäys Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluihin: ’Taiteen perusopetusta tarjoavat Lohjalla Lohjanseudun kuvataidekoulu, teatteri Aploodi, tanssistudio Funka, tanssikoulu Un Dos Tres, Tanssiopisto Vinha, musiikkikoulut Jamkids ja Demo sekä käsityökoulu Helmi’.

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa kukaan lautakunnan jäsenistä ei ilmoittanut vastustavansa esitystä.

Päätös

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää

1. merkitä hyvinvointikertomuksen 2018-2021 tiedoksi, ja

2. tehdä lisäyksen hyvinvointikertomukseen Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluihin: Taiteen perusopetusta tarjoavat Lohjalla Lohjanseudun kuvataidekoulu, teatteri Aploodi, tanssistudio Funka, tanssikoulu Un Dos Tres, Tanssiopisto Vinha, musiikkikoulut Jamkids ja Demo sekä käsityökoulu Helmi.

Kaupunginhallitus käsitteli 7.1.2019 kokouksessaan Hyvinvointikertomusta, eikä kokouksen esityslistan tekstissä ollut sanaakaan lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan käsittelystä ja esityksenä oli, että kertomus olisi hyväksytty sellaisenaan.

Hallituksen kokouksessa esittelytekstissä mainittiin sote-lautakunnan käsittely, vetovoimalautakunnan käsittely ja palvelutuotantolautakunnan käsittely, jotka jokainen hyväksyivät kertomuksen. Esitystekstissä ei mainittu sanallakaan siitä, että lautakuntamme oli päättänyt, että kertomusta tulee korjata. Lautakunnan kokouksen aikana jopa tarkistimme viranhaltijan kanssa tekstistä puuttuvat tahot.

Ote kaupunginhallituksen kokousasiakirjasta:

Sähköinen hyvinvointikertomus on käsitelty samansisältöisenä 13.11.2018

lasten, nuorten ja perheiden lautakunnassa, 13.12.2018 palvelutuotantolautakunnassa ja 20.12.2018 vetovoimalautakunnassa-. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli asian 23.10.2018 kokouksessaan ja esittää hyvinvointikertomuksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Esitys

Kaupunginhallitus päättää:

1. merkitä hyvinvointikertomuksen tiedoksi; ja

2. esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy hyvinvointikertomuksen.

Toivoisin jo tässä vaiheessa organisaatiomuutosta, että asiat osattaisi tehdä oikein. Näitä tämän kaltaisia virheitä on lukuisia. Minulla herää kysymys, miksi? Miksi näitä virheitä on? Miksi tällaisia tehdään? Onko se vahinko (niitä on aivan liian usein), välinpitämättömyyttä (se olisi kamala ajatus) vaiko tahallista? Ei viitsitty laittaa lautakunnan päätöstä, josta olisi koitunut lisätöitä? Jos vaikka kukaan ei huomaa? Hupsista. Sinne meni.

Keskustan esityksestä hyvinvointikertomus lähetettiin takaisin korjattavaksi.