Oikaisuvaatimuksen hylkäyksen hallintokieli

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan kokouksen esityslista ei ollut pitkä 3.4.2019. Käsittelimme mm oikaisuvaatimusta yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin määrän rajaamista koskevaa päätöksestä. Kyseinen oikaisuvaatimus olisi mahdollisesti voinut ehtiä edelliseenkin kokoukseemme, mutta siinä kokouksessa käsittelimme juuri palvelusetelin määrän rajaamisen kriteerejä.

Oikaisuvaatimuksen alainen päätös:
Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelien määrän rajaaminen (LANUP 30.1.2019 § 9, kohta 1):
”Lasten , nuorten ja perheiden lautakunta päättää jatkaa palvelusetelin myöntämistä tarveperusteisesti niin , että uusia palveluseteleitä myönnetään alueelliset erityistarpeet ja kunnallinen varhaiskasvatuspaikkatilanne huomioonottaen . Nykyiset palvelusetelisopimukset pysyvät voimassa.”


Oikaisuvaatimus:

  1. Vaadimme, että päätöksessä huomioidaan perheiden tarpeet. Huomioitavia tarpeita ovat sisarusten hoitopaikat, hoitopaikan sijainti sekä vanhempien oikeus valita lapselleen parhaaksi näkemänsä pedagogiikka. Nämä periatteet pitää kirjata päätökseen jotta viranhaltijoiden on otettava ne huomioon laatiessaan perusteita palvelusetelien myöntämiselle.
  2. Vaadimme, että lautakunta tekee valtuustolle tarvittavan lisämäärärahaesityksen, takaamaan palvelusetelien myöntämisen lasten ja perheiden edun mukaisesti.
  3. Yllämainitun päätöskohdan ulkopuolelta vaadimme yleisesti, että vastaisuudessa päätökset pohjaavat kokonaisvaltaiseen, kattavaan, huolelliseen ja faktoihin perustuvaan virkamiesvalmisteluun. On kestämätöntä, että päätöksiä tehdään toistuvasti virheelliseen tietoon ja laskelmiin perustuen.

Eilisen kokouksen päätösehdotuksena oikaisuvaatimukselle oli:

Lohjan lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää

1. todeta Länsi-Uudenmaan steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen kannatusyhdistys ry:n ja Vapaan kyläkoulun kannatusryhdistys ry:n tekemä oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa ja ottaa sen käsittelyyn;

2. hylätä Länsi-Uudenmaan steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen kannatusyhdistys ry:n ja Vapaan kyläkoulun kannatusryhdistys ry:n oikaisuvaatimuksen ja olla muuttamatta Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan tekemää päätöstä 30.01.2019 § 9, kohta 1.

3.todeta asian loppuun käsitellyksi.

Tein vastaesityksen, sillä halusin hylkäyspäätöksestä kuitenkin kuntalaista arvostavan.

Lohjan lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää

1. todeta Länsi-Uudenmaan steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen kannatusyhdistys ry:n ja Vapaan kyläkoulun kannatusryhdistys ry:n tekemä oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa ja ottaa sen käsittelyyn;

2. lautakunta kiittää Länsi-Uudenmaan steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen kannatusyhdistys ry:n ja Vapaan kyläkoulun kannatusryhdistys ry:n oikaisuvaatimuksessa tuomista tiedoista, mutta katsoo, että oikaisua ei tarvitse enää tehdä, koska asiat on jo huomioitu lautakunnan päätöksessä 6.3.2019 §27 (Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin määrän rajaaminen). Lautakunta päättää olla muuttamatta Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan tekemää päätöstä 30.01.2019 § 9, kohta 1.

3.todeta asian loppuun käsitellyksi.

Toisaalta olisin halunnut vielä lisätä siihen, että lautakunta tekee valtuustolle tarvittavan lisämäärärahaesityksen, koska ne rahat on jo loppu. Päätin tehdä kuitenkin vähän erilaisen. Aluksi vastaesitystäni kannatettiin, mutta keskustelun jälkeen kannatus yksi toisensa jälkeen tippui pois. Kunnallisessa(kin) päätöksessä käytetään tietynlaista hallintokieltä ja oikaisuvaatimus hylätään, niin se hylätään, ei siinä korulauseita tarvita.

Olen aika pettynyt, hallinto on usein hyvää Lohjalla, mutta hyvin usein myös huonoa tai jopa erittäin huonoa. On jännää, että tässä kohdassa haluttiin pitää kovastikin kiinni hallintokielestä. Usein on toivottu luottamushenkilöidenkin toimesta, että päätösten kieli olisi kuntalaisille ymmärrettävää ja hyvää hallintoa olisi myös selittää päätös. Mutta sitä kuulemma ei tarvita, jos nyt poikettaisi hallintokielestä, pitäisi tulevassakin. Myönnytys sentään siinä, että kun päätös lähetetään oikaisuvaatimusten tekijöille, selitetään kirjeessä hylkäyksen syy (sitä odotellessa).

Lautakunta muuten päätti 6.3.2019 varhaiskasvatuksen palvelusetelien rajaamisen kriteereistä näin:


Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää, että silloin kun talousarviossa palveluseteleihin varattu määräraha on käytetty:

1. Lapset sijoitetaan ensisijaisesti kunnalliseen varhaiskasvatukseen,

2. tarveperusteisen palvelusetelin myöntämiselle voidaan käyttää harkintaa huomioiden seuraavia asioita:
2.1. palvelun sijainti ja liikenneyhteydet,
2.2. lapsen edun ensisijaisuus (turvallisuus ja terveellisyys),
2.3. huoltajat haluavat valita vaihtoehtopedagogiikan
steinerin tai montessorin,
2.4. huoltajat haluavat valita perhepäivähoidon eikä
kunnallisessa perhepäivähoidossa ole tilaa.

3. harkintaa palveluseteleiden myöntämisessä tarveperusteisesti käyttää alle kouluikäisten ja heidän perheidensä peruspalveluyksikön palvelupäällikkö.