Lautakunnan kokouksessa käsiteltiin mm Järnefeltin koulun hankesuunnitelmaa

Lanupen kokous oli eilen (5.6.2019), samaan aikaan palvelutuotantolautakunnan kokouksen kanssa. Käsittelimme mm Järnefeltin koulun hankesuunnitelmaa, talousarvion toteutumista sekä saimme erittäin hyvän esityksen Lohjalla käynnistyvästä SIB-lapsi-hankkeesta, jonka toivotaan tuovan muutoksen huolestuttavaan lastensuojelutilanteeseen.

Ensin vähän talousarviorutinaa.

Koska varhaiskasvatuksen palvelusetelien määrä on jälleen ylittynyt, on viranhaltija siirtänyt lasten kotihoidon tuesta 300 000 korjaamaan vajetta.

Tosin talousarvioseminaarissa oli erään valtuutetun toimesta huomattu, että siirto on ollut 400 000 suuruinen. Huomautin kokouksessa, että olin tehnyt esityksen syksyllä lisämäärärahapyynnöstä palveluseteleihin, mutta sitähän ei myönnetty. Tämän nyt siirretyn 300 000 lisäksi on jostain siirretty 100 000, ja silti palvelusetelit ovat jo nyt ylittyneet jälleen noin 120 000. Talousarvion toteutumisen seurantaa on mahdotonta tehdä, jos siirtoja suoritetaan jatkuvasti.

Järnefeltin koulun hankesuunnitelmasta:

Kysyin millä tavalla lautakunnan yksimielisesti hyväksymä muutosesitykseni (13.11.2018) näkyy suunnitelmissa? Oikea vastaus: ei millään lailla. Koko koulun muoto on muuttunut, enää ei ole moduulimaista rakennusta, ei enää mahdollisuutta erillisiin, tai pienempiin iv-ratkaisuihin.
vastaesitykseni kokouksessa 13.11.2018, jnka lautakunta hyväksyi yksimielisesti:

Tehdään lisäys kohtaan 2. ’esittää kaupunginhallitukselle, että hankesuunnittelua jatketaan vaihtoehdon kolme mukaisesti siten, että rakennetaan uusi 0-9 luokkien yhtenäinen peruskoulu ja monitoimijatalo; selvitettäisi hirsirakentamisen mahdollisuutta ja suunnittelussa sekä toteuttamisessa oltaisi erityisen tarkkoja materiaalien kanssa. Lisäksi erillisiä, koko moduulin kattavia tai 3-4 luokkahuoneen kattavia iv-laitteita isojen, koko koulun kattavien sijaan. Suunnittelussa varaudutaan ratkaisemaan myös alueen varhaiskasvatuksen tilakysymykset samalle kampukselle, jotka voidaan toteuttaa vaiheittain’.

Hankesuunnitelmassa on materiaalit mainittuna, pedagogia huomioitu ihan hyvin, mutta terveellisyys ja sen painottaminen on heikohkoa.

”Hankkeen alustava kustannusarvio perinteisenä urakkana toteutettuna on noin 16-17 milj.€ (alv 0 %). Arvioitu kustannus perustuu alueen uudisrakentamisen neliöhintaan. Vertailuhintana on käytetty Ojamotalon neliöhintaa (2200 €/brm2). Nyt tehtyjä viitesuunnitelmia pyritään vielä tiivistämään 7400-brm2 kokonaisalaan. Lisää kustannuksia tulee kalustamisesta, vanhan koulun purkamisesta, liikuntahallin kunnostuksesta, lähiliikuntapaikan toteuttamisesta sekä väestönsuojatilojen rakentamisesta. Hankkeen toteuttaminen perinteisenä urakkana edellyttää investointimäärärahan varaamista kaupungin vuosien 2020-2021 talousarvioissa. Vuokramallilla toteutettuna talousarvioon on varattava määrärahat vuokranmaksuun tilojen käyttöönottohetkestä lähtien.” eli mitä todellisuudessa maksaa?

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti eilisessä kokouksessa vihreiden muutosesityksen, jossa lisäsimme päätökseen ennakkovaikutusten arvioinnin tekemisestä ennen investointipäätöstä.

Ensi viikolla kaupunginvaltuusto käsittelee Järnefeltin kilpailutusta.

Käsittelimme myös erästä oikaisuvaatimusta, jossa Järnefeltin nykyinen kuraattori oikaisuvaatimuksessaan ei tee varsinaista vaadetta, joten en voinut tehdä esitystä oikaisuvaatimuksen hyväksymsestä. keskustelimme kyllä siitä, mutta koska vaadetta ei ollut, lisäsimme päätökseen, että epäasiallinen kohtelu on tutkittu, sillä viranhaltijoiden mukaan he olivat välittömästi tarttuneet siihen. Lautakunnan tahto oli, että asia tutkitaan, hyvä, että se oli jo tehty.

Lohjan henkilöstöpolitiikka on luvattoman huonoa ajoittain, siitä kertoo esim Päivi Tuomen tekemät oikaisuvaatimukset ja hallinto-oikeuden päätökset (Lohja hävisi) ja moni muu tapaus, joita on puitu niin lautakunnissa kuin hallituksessakin.

Lohjan tulisi pyrkiä maineen parantamiseen teoilla.

Lautakunta päätti myös edustajastaan vammaisneuvostoon. Tähän asti edustajanamme on ollut Ana Maria Gutierrez-Sorainen (sd), joka on tehnyt työtään ilmeisesti erittäin hyvin ja aktiivisesti. Riitta Luhtala (Meidän Lohja) oli kuitenkin esittänyt toiveen, että voisi olla varajäsenyyden sijaan seuraavan kaksivuotiskauden ajan varsinaisena jäsenenä. Kahdesta hyvästä edustajasta olisi vaikea valita toinen. Anaa esitettiin varsinaiseksi ja minä esitin Riittaa. Äänestys suoritettiin ja yhden äänestettyä tyhjää, meni äänet tasan. Henkilövaaleissa äänestys ratkaistaan arvalla ja näin Ana jatkaa edustajanamme vammaisneuvostossa. Sosiaali- ja tervceyslautakunta saa aina esityslistalleen terveiset vammaisneuvostosta, tosin linkkinä kokousasiakirjaan, meidän lautakuntamme ei ole edes sellaista saanut ja toivonkin, että tämä asia tulee muuttumaan. Tiedonvälitys on tärkeä osa edustamista. Ana on erittäin hyvä edustus, uskonkin, että tulemme saamaan enemmän tietoa jatkossa.

Saimme myös esityksen Lohjalla käynnistyvästä SIB-hankkeesta, jossa tutkitaan ja toimitaan lasten ja perheiden hyväksi. Lisää hankkeesta voit lukea täältä

Lapset-SIB-hankkeessa kunnat, sijoittajat, järjestöt ja yritykset yhdistävät voimansa lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin tueksi. Tulosperusteinen rahoitussopimus eli SIB on kunnalle taloudellisesti riskitön tapa rahoittaa hyvinvointia edistävää työtä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Seuraava lautakunnan kokous onkin elokuun puolella.

Oikaisuvaatimuksen hylkäyksen hallintokieli

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan kokouksen esityslista ei ollut pitkä 3.4.2019. Käsittelimme mm oikaisuvaatimusta yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin määrän rajaamista koskevaa päätöksestä. Kyseinen oikaisuvaatimus olisi mahdollisesti voinut ehtiä edelliseenkin kokoukseemme, mutta siinä kokouksessa käsittelimme juuri palvelusetelin määrän rajaamisen kriteerejä.

Oikaisuvaatimuksen alainen päätös:
Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelien määrän rajaaminen (LANUP 30.1.2019 § 9, kohta 1):
”Lasten , nuorten ja perheiden lautakunta päättää jatkaa palvelusetelin myöntämistä tarveperusteisesti niin , että uusia palveluseteleitä myönnetään alueelliset erityistarpeet ja kunnallinen varhaiskasvatuspaikkatilanne huomioonottaen . Nykyiset palvelusetelisopimukset pysyvät voimassa.”


Oikaisuvaatimus:

  1. Vaadimme, että päätöksessä huomioidaan perheiden tarpeet. Huomioitavia tarpeita ovat sisarusten hoitopaikat, hoitopaikan sijainti sekä vanhempien oikeus valita lapselleen parhaaksi näkemänsä pedagogiikka. Nämä periatteet pitää kirjata päätökseen jotta viranhaltijoiden on otettava ne huomioon laatiessaan perusteita palvelusetelien myöntämiselle.
  2. Vaadimme, että lautakunta tekee valtuustolle tarvittavan lisämäärärahaesityksen, takaamaan palvelusetelien myöntämisen lasten ja perheiden edun mukaisesti.
  3. Yllämainitun päätöskohdan ulkopuolelta vaadimme yleisesti, että vastaisuudessa päätökset pohjaavat kokonaisvaltaiseen, kattavaan, huolelliseen ja faktoihin perustuvaan virkamiesvalmisteluun. On kestämätöntä, että päätöksiä tehdään toistuvasti virheelliseen tietoon ja laskelmiin perustuen.

Eilisen kokouksen päätösehdotuksena oikaisuvaatimukselle oli:

Lohjan lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää

1. todeta Länsi-Uudenmaan steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen kannatusyhdistys ry:n ja Vapaan kyläkoulun kannatusryhdistys ry:n tekemä oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa ja ottaa sen käsittelyyn;

2. hylätä Länsi-Uudenmaan steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen kannatusyhdistys ry:n ja Vapaan kyläkoulun kannatusryhdistys ry:n oikaisuvaatimuksen ja olla muuttamatta Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan tekemää päätöstä 30.01.2019 § 9, kohta 1.

3.todeta asian loppuun käsitellyksi.

Tein vastaesityksen, sillä halusin hylkäyspäätöksestä kuitenkin kuntalaista arvostavan.

Lohjan lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää

1. todeta Länsi-Uudenmaan steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen kannatusyhdistys ry:n ja Vapaan kyläkoulun kannatusryhdistys ry:n tekemä oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa ja ottaa sen käsittelyyn;

2. lautakunta kiittää Länsi-Uudenmaan steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen kannatusyhdistys ry:n ja Vapaan kyläkoulun kannatusryhdistys ry:n oikaisuvaatimuksessa tuomista tiedoista, mutta katsoo, että oikaisua ei tarvitse enää tehdä, koska asiat on jo huomioitu lautakunnan päätöksessä 6.3.2019 §27 (Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin määrän rajaaminen). Lautakunta päättää olla muuttamatta Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan tekemää päätöstä 30.01.2019 § 9, kohta 1.

3.todeta asian loppuun käsitellyksi.

Toisaalta olisin halunnut vielä lisätä siihen, että lautakunta tekee valtuustolle tarvittavan lisämäärärahaesityksen, koska ne rahat on jo loppu. Päätin tehdä kuitenkin vähän erilaisen. Aluksi vastaesitystäni kannatettiin, mutta keskustelun jälkeen kannatus yksi toisensa jälkeen tippui pois. Kunnallisessa(kin) päätöksessä käytetään tietynlaista hallintokieltä ja oikaisuvaatimus hylätään, niin se hylätään, ei siinä korulauseita tarvita.

Olen aika pettynyt, hallinto on usein hyvää Lohjalla, mutta hyvin usein myös huonoa tai jopa erittäin huonoa. On jännää, että tässä kohdassa haluttiin pitää kovastikin kiinni hallintokielestä. Usein on toivottu luottamushenkilöidenkin toimesta, että päätösten kieli olisi kuntalaisille ymmärrettävää ja hyvää hallintoa olisi myös selittää päätös. Mutta sitä kuulemma ei tarvita, jos nyt poikettaisi hallintokielestä, pitäisi tulevassakin. Myönnytys sentään siinä, että kun päätös lähetetään oikaisuvaatimusten tekijöille, selitetään kirjeessä hylkäyksen syy (sitä odotellessa).

Lautakunta muuten päätti 6.3.2019 varhaiskasvatuksen palvelusetelien rajaamisen kriteereistä näin:


Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää, että silloin kun talousarviossa palveluseteleihin varattu määräraha on käytetty:

1. Lapset sijoitetaan ensisijaisesti kunnalliseen varhaiskasvatukseen,

2. tarveperusteisen palvelusetelin myöntämiselle voidaan käyttää harkintaa huomioiden seuraavia asioita:
2.1. palvelun sijainti ja liikenneyhteydet,
2.2. lapsen edun ensisijaisuus (turvallisuus ja terveellisyys),
2.3. huoltajat haluavat valita vaihtoehtopedagogiikan
steinerin tai montessorin,
2.4. huoltajat haluavat valita perhepäivähoidon eikä
kunnallisessa perhepäivähoidossa ole tilaa.

3. harkintaa palveluseteleiden myöntämisessä tarveperusteisesti käyttää alle kouluikäisten ja heidän perheidensä peruspalveluyksikön palvelupäällikkö.