Mäntynummen yhtenäiskoulun tarveselvitys ja Routionmäen yhtenäiskoulu valtuustossa 12.6.2019

Valtuuston kokous 12.6.2019 oli jälleen erilainen, mitä muut kokouset aiemmin ovat olleet. Jokainen kerta opin uutta ja jokaikinen kerta on kyllä mielenkiintoinen kokemus, mutta siitä lisää myöhemmin. Tänään laitan teille luettavaksenne pitämäni ryhmäpuheenvuorot Mäntynummen yhtenäiskoulun tarveselvityksestä ja Routionmäen yhtenäiskoulun perustamisesta.

Ryhmäpuheenvuoroni Mäntynummen yhtenäiskoulun tarveselvityksestä:

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat
Lapsimääräsuunnitteet ovat pidemmän aikaa olleet laskevia, eikä niissä ole huomioitu tai arvioitu tunnin junaa ja kaavoitusten mahdollistamaa muuttoliikettä Lohjalle, tai sitä, että lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan kokouksessa viimeksi kaavioissa näkyi laskun tasaantumista. Jos näillä on positiivisia vaikutuksia, kuten yleensä puheissa ja odotuksissa on, tuodaanko pihalle lisää tilaelementtejä? Valtuuston päätös lokakuussa 2018 oli, että Mäntynummen yläkoulualueen kouluja ei lakkauteta, kuitenkin talouden tasapainottamisohjelman myötä alustavaksi päätökseksi tuli, että alueelta Nummenkylän ja Pullin koulut tullaan lakkauttamaan. Toki jälleen päätäntäkäytänteiden läpi, mutta edessä se on jälleen. Jos päätös Pullin lakkautuksesta tulee, olisi se huomioitava Mäntynummen monitoimijatalon tarveselvityksessä. Taasko lisää tilaelementtejä?

Tämän päivän rakennustietämyksen mukaan vanhan ja uuden fyysinen yhdistäminen luo riskirakenteita. Näitä riskirakenteita tulee välttää. Tarveselvityksessä on kiinnitetty huomiota alueen liikennejärjestelyihin ja tähän keskustan valtuustoryhmä on tyytyväinen.   

Päätöksiä ja tarveselvityksiä tehtäessä tulisi olla johdonmukainen ja olisi hyvä, että se huomioitaisi myös koulukiinteistöistä päätettäessä. Esimerkiksi Järnefeltin koulun kohdalla todettiin, ettei maanalaisia tiloja oteta käyttöön. Tämän tulisi päteä myös Mäntynummen kohdalla, eikä ottaa sielläkään suunniteltuja kirjaston alapuolisia, maanalaisia tiloja käyttöön.   

Näin ollen teen vastaesityksen:

Mäntynummen monitoimijatalon hankesuunnittelua jatketaan tarveselvityksen pohjalta siten, että toteutetaan ylätalon peruskorjaus- ja muutostyöt sekä uudisrakentaminen kaupungin tilaelementtejä hyödyntäen ja riskirakenteita välttäen 

Vastaesitykseni oli sama, minkä tein lautakunnan kokouksessa, jolloin en saanut minkäänlaista tukea. Valtuustossa esitykseni hyväksyttiin yksimielisesti.

Ryhmäpuheenvuoroni Routionmäen yhtenäiskoulun perustamisesta:

Jalavan koulu on vaativan erityisen tuen koulu. Tämän vuoksi Jalavassa on huomattava määrä henkilökuntaa. Jalavan ja Roution yhdistäminen on vaativaa, haastavaa ja rehtorilla tulee olemaan erityisen painava salkku. Uuden Routionmäen yhtenäiskoulun erityispiirteet huomioon ottaen vararehtorille/vararehtoreille tulee turvata riittävästi johtamisresurssia. 

Lautakunnan kokouksessa tein vastaesityksen johtamisresurssien turvaamisesta, mutta jäin ilman kannatusta. Linkissä kirjoitukseni siitä. https://lottapaakkunainen.wordpress.com/2019/04/10/paatos-jalavan-ja-roution-koulujen-johtamisjarjestelymuutoksesta/

Tällä kertaa en tehnyt vastaesitystä, sillä tässä pykälässä käsiteltiin ainoastaan Jalavan ja Roution koulujen lakkautusta sekä Routionmäen yhtenäiskoulun perustamista ja kyse oli periaatteessa ainoastaan hallinnosta, mutta koin tärkeäksi huomauttaa koulun johdon tuen tarpeesta.

Ryhmäpuheenvuoroni vuoden 2019 talousarviosta valtuustokokouksessa

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, kuulijat ja virtuaaliväki.

Oiva kenraaliharjoitus, jota, kuten edellä on kuultu, todella yskien on pyritty saamaan maaliin. Näinä talouden kireinä aikoina kiristämme parhaamme mukaan ja vyötä vedetään tiukalle. Tiedämme mitä pitäisi tehdä, mutta emme tee niin, koska pitää säästää. Ennaltaehkäisy on asiassa kuin asiassa, toimialasta huolimatta tärkeää ja se tuottaa säästöjä. Esimerkkeinä mainittakoon kuraattoripalveluiden lisäystarve, varhaiskasvatuksen psykologi, hammashoito, tuntikehys, kiinteistöjen ylläpito ja huomioitavana vielä alueelliset erot.

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päätti 0,5 % leikkauksesta tuntikehyksestä, mutta talousarviossa se onkin jo 1,7. Kuinka tähän on tultu? Keskustan valtuustoryhmä ei tue 1,7% leikkausta, ja toivoo että minimituntijakoon siirtymisen vaikutuksia arvioidaan vielä tarkoin ennen päätöksiä, miten se vaikuttaa esimerkiksi lasten matematiikan ja äidinkielen osaamiseen joiden oppimisesta ollaan jo tällä hetkellä huolissaan. Lautakunta päätti eilen uudesta tuntikehyksen jakoperusteista. Se vähentää tunteja erityisesti pienistä kouluista. Lapsivaikutusten arviointi näiltä osin olisi erityisen tärkeää.

Keskustan valtuustoryhmä ei tue myöskään palvelusetelien arvonalennusta. Kaupunkina olemme linjanneet, että perheillä on mahdollisuus käyttää niin yksityisen kuin kunnallisenkin palveluja.

Hinku-kuntana meidän olisi hyvä huomioida säästöissä myös päätökset, jotka tulevat johtamaan runsaisiin, turhiin lisäpäästöihin, kuten esimerkiksi suunhoidon kaikkien terveyspalvelujen keskittäminen. Tällöin pohjois-Lohjalta ei pelkästään vanhempien poissaolo töistä lisäänny, vaan myös liikenteen määrä lisääntyy, ja lasten poissaolot koulusta pitenevät. Keskustan valtuustoryhmä ei kannata Oinolan hammashoidon keskittämistä.

Päätösten seuraukset olisi hyvä pitää mielessä, pidemmälläkin aikavälillä. Kävin lapsiasianhenkilönä tutustumassa Nummen yhtenäiskoulun neljäsluokkalaisten arkeen, sillä väistöpäätöksen seurauksena käytännönsyistä joutuivatkin neloset väistämään, jotta eskarit pääsevät terveisiin tiloihin. Keskustelin perheiden ja opettajien kanssa, mutta päähuomio kuitenkin lasten kuuleminen. Sain oikein hyviä vastauksia lapsilta, he listasivat tosi hienosti hyviä ja huonoja puolia. Usein ne pienet asiat ja käytännön arjen asiat ovat tärkeimpiä. Parasta oli pyörivät tuolit. Se tuli molemmissa luokissa aivan ensimmäisenä parhaana puolena, toisessa luokassa se tosin sanottiin myös vähän huononakin, sillä keskittyminen vähän häiriintyy ja ääneen lukiessa lukijan ääni katoaa, kun pyörii tuolissa. Ja ne tuolit, ne eivät ole kaikille samanlaiset. Kaikki eivät saa säädettyä tuoleja alas. Kuten tuolissakin, on joka päätöksessä ne hyvät ja huonot puolet. Eikä tasa-arvo ole kaikille sama.

Talouden kestävyysvaje on 15 miljoonan luokkaa, se on suunnilleen saman verran kuin tämän talousarvion vuosikatetavoite. Siksi toivottavaa olisi että isoja perusratkaisuja pyrittäisiin tekemään kunnianhimoisemmin. Esimerkiksi erikoissairaanhoitomme on miljoonia kalliimpaa kuin verrokeillamme. Resursseja tulisi siirtää erikoissairaanhoidosta peruspalveluihin, se olisi pitänyt tehdä jo rakennemuutoksia tehdessä ja tuolloin olisi pitänyt arvioida vaikuttavuutta. Ulkoistetut palvelut ovat kalliita ja niitä joudumme käyttämään paljon. Luottamushenkilöinä on vaikea arvioida mitä pitäisi tehdä. Tarvitsemme kunnon tietoa ja selvityksiä, jotta voimme päättää.

Organisaatiomuutoksen tuomat haasteet näkyvät tekemisessä. Toivotaan, että tästä viisastutaan ja vuoden päästä teemme talousarvion taas fiksummin.

Keskustan valtuustoryhmä kiittää kaupunginhallitusta ja viranhaltijoita talousarvion valmistelusta, Muutosesityksiin valtuutetut ottavat kantaa oman harkintansa pohjalta.