Lähidemokratiaa voisi oppia hyödyntämään

On ollut mielenkiintoista lukea Länsi-Uusimaan tekemiä  vaalikoneen vastauksista tekemiä juttuja.

http://www.lansi-uusimaa.fi/artikkeli/498653-aluetoimikuntia-tarvitaan-mutta-osa-ehdokkaista-pettyneita-napertelya-ja

Viimeisin oli ehdokkaiden kannasta lähidemokratiaan ja aluetoimikuntiin. Itseäni harmitti kysymyksen asettelu, jossa kysyttiin tarvitaanko nykyisenlaisia aluetoimikuntia. Onneksi vastauksen sai perustella. Aluetoimikuntia tarvitaan, mutta niiden toimintaa tulee kehittää ja koko lähidemokratiaa tulee kehittää entisestään. Lohjan lähidemokratia on nuori ja kuten hyvin usein, tekemällä oppii ja virheistä toivottavasti oppii. Luopumalla lähidemokratiasta emme saavuta mitään.

Ehdokkaiden vastauksissa näkyi se, että osa ei ollut tyytyväisiä niiden toimintaan, tai niiden hyödyntämiseen päätöksenteossa tai suunnittelussa. Toisaalta joku jopa halusi, että aluetoimikunnat toimisivat rajoitetummin. (miten?)

Mielestäni vastauksissa näkyi hyvin myös se, että ei tiedetä edelleenkään tarpeeksi lähidemokratiasta. Moni ehdokkaista ja  nykyisistä valtuutetuista on sanonut, että valtuutetut ovat valittuja demokraattisesti edustamaan kuntalaisia, että aluetoimikuntia ei tarvita, eikä varsinkaan  tekemään niitä päätöksiä. Ja kun vastauksessa todetaan, että valtuutetut on valittuja demokraattisesti päätöksentekoa varten, ei siltä osin demokratiavajetta ole, niin tässä kohtaa mennään jo väärille raiteille, sillä aluetoimikuntien tarkoitus ei olekaan olla päättävä elin, vaan se on viestintäväylä kuntalaisten, kunnan ja sen päättäjien välillä. Aluetoimikunnat pyrkivät tuomaan päätöksenteon tueksi tietoa alueelta, sillä ei voida olettaa, jokainen valtuutettu tuntisi joka kolkan Lohjasta, siksi olisi hyvä käyttää alueiden omaa tuntemusta. Valtuutetut ovat valittuja edustamaan kuntalaisia, kyllä, näinhän se on. Valtuutetut ovat valittuja demokraattisesti edustamaan kuntalaisia, myös niitä jotka haluavat ihan veloituksetta, omalla vapaa-ajallaan auttaa valtuutettuja niiden päätösten teossa antamalla tietoa, keräämällä mielipiteitä ja jakamalla kuntalaisille tietoa eteenpäin ja tuomalla sitä avoimuutta ja läpinäyvyyttä, mitä niin moni ehdokas on peräänkuuluttanut. Nämä aluetoimikuntien vapaaehtoiset haluavat oman alueensa ja kaupunkinsa hyvinvoinnin hyväksi tehdä ja osallistua. Ja jos kuntalaiset haluavat osallistua, auttaa, tukea sinua, miksi sitä ei voida käyttää? win-win.

Moni on valitellut tämänkin kauden aikana sitä, että vastauksia viesteihin ei saa. Kuntalaiset ovat lähettäneet lukuisia viestejä heitä koskeviin asioihin ja moni kokee, ettei heitä ole kuultu, koska ei vastata viesteihin. Tämä koskee myös viranhaltijoita.

Lähidemokratiaa ja aluetoimikuntia tarvitaan, jotta saadaan se paljon toivottu avoimuus ja läpinäkyvyys toimimaan ja saadaan kuntalaisia osallistettua.

Jos nykyiset valtuutetut ja ehdokkaat ovat sitä mieltä, että aluetoimikuntien tekeminen on näpertelyä, eikö se kerro enemmänkin siitä, että ei olla osattu käyttää aluetoimikuntia? Eikö se kerro siitä, että pelätään tehdä asioita uudella, tai toisella tavalla? Vai kertooko se nimenomaan siitä, että ei vieläkään tiedetä tarpeeksi lähidemokratiasta, sen hyödyistä vaan edelleen pelätään sen olevan uhka.

 

Valtuutetut valitaan demokraattisesti edustamaan kuntalaisia. Valtuutettujen tulisi edustaa kuntalaisia koko kauden, kuunnella ja keskustella koko kauden. Nummella aluetoimikunnan kokouksiin on aina kutsuttu alueen luottamushenkilöt keskustelemaan ajankohtaisista aluetta koskevista asioista ja näiden vuosien aikana on lähes jokainen luottamushenkilö alueelta käynyt ainakin yhdessä kokouksessa, ei ahkerasti, mutta on käynyt kuitenkin ja alku se on sekin. Tosin on meillä heitäkin, jotka todella käyvät kokouksissa ja kysyvät aluetoimikunnalta kantaa ja keskustelevat. Meillä on heitä kolme, jotka ovat käyneet useammankin kokouksen. Toiset ovat laittaneet viestiä tiedoksi aiheista, koska itse eivät ole päässeet kokoukseen. Suosittelen sitä kaikille muillekin valtuutetuille, luottamushenkilöille ja aluetoimikunnille. Demokratia toimii parhaiten, kun keskusteluyhteys toimii.

Vaalikoneita, vol 3 (3)

Sanomien vaalikonevastaukseni.

LOKOVA ry:n puheenjohtaja ja Lohjan lähidemokratian kouluverkon vaikuttajaraadin puheenjohtaja, alueiden johtokunnan varapuheenjohtaja, lähidemokratian kehittämistyöryhmän jäsen, Nummen aluetoimikunnan puheenjohtaja. Perheenäitinä olen oppinut kuuntelemaan, mikä on erittäin tärkeä taito alueen kehitystyötä tehdessä. Kaikkien mielipide on yhtä tärkeä. Perheeseeni kuuluu yrittäjä-aviomies, hänen kolme tytärtään (26v, 22v ja 19v) ja meidän viisi yhteistä (12v, 10v, 9v ja 6v) lastamme. Ensimmäinen yhteisemme menehtyi 5 viikon iässä vakavaan sydänvikaan, jota ei seuloista huolimatta huomattu. Hän on joka päivä kuitenkin läsnä ajatuksissamme. Lisäksi perheessämme peuhaa ranskanbuldoggi Laku sekä uutena tulokkaana kompostista pelastettu kissa, joka on nimetty Soloksi. Harrastan myös zumbaa, TRX:ää ja kuntonyrkkeilyä. Kirjahyllyssäni on monta lukematonta kirjaa. Lasten kasvaessa toivon kirjoillenikin löytyvän hieman aikaa.

2017-03-15 (2)2017-03-15 (3)2017-03-15 (5)2017-03-15 (7)2017-03-15 (9)2017-03-15 (11)2017-03-15 (13)2017-03-15 (15)2017-03-15 (17)2017-03-15 (19)2017-03-15 (21)2017-03-15 (23)2017-03-15 (26)2017-03-15 (28)2017-03-15 (30)2017-03-15 (32)2017-03-15 (34)2017-03-15 (36)2017-03-15 (38)2017-03-15 (40)2017-03-15 (42)

Vaalikoneita, vol 2 (3)

Vaalikoneisiin vastaaminen ei ole tunnissa tehty, eikä edes päivässä.

Länsi-Uusimaan vastaukseni:

  1. Lohjan terveys- ja kouluverkkoa ei saa karsia seuraavan valtuustokauden aikana:

vastaukseni:

lähes samaa mieltä

  1. Jos lakkautetaan hyväkuntoisia, ja vastoin yleistä käsitystä, varsin tehokkaita kouluyksiköitä, Lohja luopuu mahdollisuudesta erottua edukseen pääkaupunkiseudun muista muuttokunnista. Koulujen lakkauttaminen olisi myös kaupungin strategian vastaista, sillä Lohjan kasvustrategiassa 2013-2021 ”elinvoimainen, asuttu ja aktiivinen maaseutu”. Säilyttämällä monella alueella ainoa haja-asutusalueen kunnallinen palvelu, koulu, varmistetaan alueiden vireystilan jatkuminen ja tyytyväisemmät veronmaksajat. Pienet kyläkeskusten koulut eivät pelkästään kouluaikoina lapsia, vaan lisäksi niitä käytetään iltapäiväkerho- ja päiväkotitoimintaan sekä aktiivisesti urheiluun ja erilaisten yhdistysten ja harrastusten toiminnassa, eli sujuvaan arkeen, jota työikäiset ihmiset tarvitsevat. Koulurakennus on vain osa oppimisympäristöä. Kuitenkin koulukiinteistöjemme huono kunto on hälyttävä ja syy tähän  tulee selvittää, jotta virheet eivät toistuisi tulevassa.

2. Koulurauhan turvaamiseksi ryhmäkokoja on pienennettävä nykyisestä, vaikka se vaatii enemmän rahaa kouluille.

vastaukseni:

samaa mieltä

Suora lainaus Opetus- ja kulttuuriministeriön laatukriteereistä: ryhmäkokojen tulee olla sellaisia, että opettajalla on mahdollisuus seurata ja tukea oppilaan oppimista ja muuta kehitystä myös yhteistyössä kotien kanssa, edistää ja hyödyntää oppilaiden välistä yhteistyötä sekä käyttää monipuolisia menetelmiä. Opetusryhmien suositeltava koko on keskimäärin 20-25.

3. Lohjan tulee rajoittaa erityistä tukea tarvitsevien lasten sijoittamista tavallisiin päiväkotiryhmiin ja luokkiin.

vastaukseni:

eri mieltä

Erityislapsi luokassa on lapsi siinä missä muutkin ja luokan muille oppilaille se voi olla mahdollisuus opetella uusia sosiaalisia taitoja ja tarjota apua. Lapset oppivat ja tottuvat uusiin asioihin, kunhan saavat vastauksia kysymyksiinsä, ”erilainen nähdään samanlaisena”. Erityisluokissa ja -kouluissa ryhmäkoko on usein pieni ja henkilökohtaiset avustajat ovat hyviä apukäsiä opettajalle. Jokainen oppija voi edetä omassa tahdissaan. Koti, koulu ja opettajat ovat avainasemassa siinä, että lapset oppivat näkemään, että ihminen on muutakin kuin ominaisuus, joka ilmenee ulospäin erilaisuutena tai erilaisena oppimistapana.

4. Olen valmis lisäämään kouluruuan määrärahoja lähiruuan osuuden lisäämiseksi.

vastaukseni:

lähes samaa mieltä

Lähiruoka on tuoretta, sillä sitä ei tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja. Lähiruoka antaa myös työtä alueen ihmisille. Se tuotetaan ympäristöä kunnioittavalla tavalla ja luonnonvaroja säästäen ilman ylipakkaamista. Koska lähiruoan elintarvikeketju on lyhyempi, on sen valvonta sujuvampaa kuin pitkässä, sillä pitkissä kuljetuksissa laitteiden rikkoutumisriksi, käsittelyvirheet ja laatutappiot ovat lähikuljetuksia selvästi suuremmat. Lisäaineiden ja kasvinsuojeluaineiden tarve vähenee, kun tuoretuotteiden tai valmiiden elintarvikkeiden matka tuottajalta kuluttajalle on lyhyt. Elintarvikkeiden ravintoarvo säilyy paremmin, kun pitkää säilytystä ei tarvita.

5. Lohjan tulee tarjota työttömien ja kotona olevien lapsille ainoastaan osapäiväistä hoitoa.

vastaukseni:

lähes eri mieltä

Varhaiskasvatus on nähty kaikkein kustannustehokkaimpana keinona kaventaa lasten taustoista johtuvia eroja. Päivähoidon ollessa oikeus lapselle, riippumatta vanhemman tilanteesta, pystytän perheitä leimaamatta mahdollisimman hyvin ehkäisemään lasten kaltoinkohtelua ja syrjäytymistä.

6.  Lohjan keskustaan on saatava kävelykatu tai sen osa.

vastaukseni:

lähes samaa mieltä

Kävelykatu ja sen taloudellisista hyödyistä on monenlaisia kokemuksia muista kaupungeista. Itse vanhana järvenpääläisenä pidän kävelykatu Jannea hyvänä esimerkkinä onnistuneesta kävelykatuhankkeesta. Kävelykadulla järjestetään useita tapahtumia, tori on vilkas, eikä tyhjiä liiketiloja juuri näy. Toki on muunlaisiakin kokemuksia musita kaupungeista. Olisi hienoa, jos keksisimme jotain omaa ja lohjalaista identiteettiä nostattavaa, mikä tekisi keskustastamme ja kävelykadusta ainutlaatuisen.

7. Porla.

Tähän vastasin, että nykyinen valtuusto on tehnyt päätöksen Porlasta ja sen kehittämisestä, uudella valtuustokaudella voisi keskittyä muihin kehityshankkeisiin ja mennä eteenpäin.

8. Nykyisenlaisia aluetoimikuntia ei tarvita Lohjalla

vastaukseni:

Lähidemokratia on tarpeellinen viestintäväylä kuntalaisten ja kunnan sekä sen päättäjien välillä. Lohjalla lähidemokratia on nuori ja kehitettävää on. Palveluverkko- ja kouluverkkoselvitysten aikana kävi ilmi lähidemokratian tarpeellisuus kuntalaisten kuulemisessa. Lähidemokratiamallin tarkoituksena on edistää asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa kunnan toimintaan ja palveluihin, vaihvistaa kotiseutuhenkeä ja -identiteettiä, edistää kunnan eri osien asukkaiden edunvalvontaa ja mahdollisuuksia tuoda esiin tärkeitä asioita, edistää alueellista toimeliaisuutta. Mallilla on saatu asukkaiden mielipiteitä ja näkökantoja esiin. Aluetoimikuntia, vaikuttajaraateja ja kuntalaisia on kuultu. Asukkaiden näkemysten ymmärtäminen ja hyväksyminen ja huomioonottaminen kaipaa vielä parannusta. Osa kuntalaisista pitää lähidemokratiamallia epäonnistuneena, koska mm. päätöksiä koulujen lakkauttamiseksi tehtiin eikä kaikkia mielipiteitä ole huomioitu. Kuunteleminen tulisi päteä molempiin suuntiin.

9. Lohjan orkesterin toiminta tulee taata nykymuotoisena

vastaukseni:

lähes eri mieltä

Lohjan orkesterin markkina-arvo kulttuuritoimijana on huomattava, sen toiminta on taattava, mutta uusiakin rahoitus- tai tukikeinoja voi löytää.

10. Länsi-Uudenmaan alueellinen matkailuyhteistyö on riittämätöntä.

vastaukseni:

Uskon yhteistyöryhmän tekevän hyvää työtä ja etsivän lisää mahdollisuuksia parantaa entisestään.

11. Lohjan tonttikauppaa pitää vauhdittaa alennusmyynnillä.

vastaukseni:

eri mieltä

Lohjan tonttikauppaa tulisi kiihdyttää hyvillä palveluilla, kaupunkia kehittämällä ja rakennuslupien helpottamisella.

12. Kaupungin on kehitettävä Virkistysuimala Neidonkeidasta tavoitteena kylpylä-hotellin saaminen Lohjalle.

Vastaukseni:

 

Lohjalla tulisi hyödyntää KOKO Lohjan aluetta kehityksessä ja matkailussa. Karjalohjalla on jo upea kylpylä. Neidonkeidasta tlisi kehittää ja asukkailta ja asiakkailta on jo kysyttyin jo ideoita ja ehdotuksia.

13. Lohjan on tuettava kaupungin sisäistä liikennettä selvästi nykyistä enemmän.

vastaukseni:

Lohjan julkista liikennettä tulisi kehittää sen mukaan, mitä tarpeita on. Palvelulinja toimii hienosti, mutta esimerkiksi Nummelta Saukkolaan Palvelulinja kulkee aikana, jolloin siellä olevia kunnan tarjoamia palveluja ei ole auki. Joukkoliikenteen tulisi pavella koko kunnan alueella niin nuoria kuin ikääntyneitä.

14. Lohjan tulee luopua maksullisesta kadunvarsipysäköinnistä.

vastaukseni:

En näe vastaava hyötyä siitä, että pysäköintimaksut poistetaisi kokonaan. Toivoisin varmistettua tutkimustietoa siitä, miten maksujen poistaminen muuttaisi kaupungin tai yritysten taloutta, tai miten maksujen poisto muuttaisi kuluttajakäytöstä.

15. Veronkorotus on parempi vaihtoehto kuin palvelujen ja sosiaalietuuksien leikkaaminen

vastaukseni:

Tällä hetkellä veroprosenttimme on juuri ja juuri kilpailukykyinen muide lähikuntien kanssa.

16. Vanhuspalvelujen turvaamiseksi kotipalvelujen henkilöstömäärää on lisättävä tuntuvasti.

vastaukseni:

Vanhuspalvelujen hoitohenkilökunnan määrä on työn määrään ja vaativuuteen nähden liian vähäinen. Hoitajilla tulisi olla enemmän aikaa käyttää henkilökohtaiseen kohtaamiseen, hoitoon ajan kanssa. Hoitajat tekevät parhaansa hyvin niukoilla resursseilla.

17. Terveyskeskusmaksut pitää poistaa, jotta kaikilla olisi mahdollisuus kunnolliseen hoitoon

vastaukseni:

Kaikilla tulee olla mahdollisuus hyvään ja kunnolliseen hoitoon. Palvelumaksujen tulee olla kohtuullisia.

18. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen perusturva, kuten toimeentulotuki, pitäisi katkaista heti.

vastaukseni:

osittain eri mieltä

19. Kuntapäättäjä voi toimia vaalilupaustensa vastaisesti, jos kunnan etu sitä vaatii

vastaukseni:

osittain samaa mieltä

Toivon kuitenkin, että vältymme turhilta lupauksilta.

20. Kuntalaisten on saatava valita kunnanjohtaja tai pormestari suoralla vaalilla

vastaukseni:

osittain eri mieltä

Lohjalla on loistava kaupunginjohtaja, jonka valtuusto on valinnut ja jolla on hyvä ote kaupungin kehittämiseen. Pitäisikö toimen olla määräaikainen?

Sitä en tiedä. Pitäisikö Lohjalla olla pormestari, kaupunginhallituksen puheenjohtajan sijaan? Muissa Euroopan kaupungeissa, jossa on pormestari, tämä on kaupunginjohtaja sekä kauapunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtaja. Tällaistako mallia haetaan? Luottamus- ja virkamiesten roolijako voisi muodostua epäselväksi.

 

 

Vaalikoneita, vol 1

Vaalikoneisiin vastaaminen ei ole helppoa, eikä ne ole hetkessä käyty läpi. Vastasin Ylen, Länsi-Uusimaan ja Sanomien vaalikoneisiin. Lukemista helpottaakseni laitan eri postauksissa eri vaalikonevastaukseni, sillä jos ei vastaaminen ollut helppoa, ei varmasti ole niiden lukeminenkaan. Kysymykset jokaisen vaalikoneessa olivat sellaisia, että ne vaativat kommentin ja perustelun, sillä kysymysten asettelut ja harvemmin kysymykset itsekään ole niin mustavalkoisia.

Ylen vaalikoneen vastaukseni:

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

osittain eri mieltä

Ehdokkaan kommentti

Koulutus on tärkeä nuorille, mutta en lähtisi pakottamisen kautta. Se saattaisi lisätä opintojen keskeytymisiä, josta tulee kuluja myös oppilaitoksille. Se myös saattaisi pidentää aikaa nuoren työllistymiselle ja työuralle. Tärkeintä olisi löytää keinoja, joilla nuori voisi löytää aidosti kiinnostuksen kohteen ja hyvän lähtökohdan ammatin valinnalleen.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

osittain samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Päivähoidon on tärkeää vastata lasten tarpeisiin. Päivähoidon hinnan tulee olla kohtuullinen perheille. On tärkeää, että perheiden eriarvoistumista ehkäistään ja kaikille lapsille tulisi taata yhtä hyvät mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa. Alle esikouluikäisten päivähoidossa varhaiskasvatusta tärkeämpää olisi aikuisten läsnäolo, riittävä lukumäärä ja turvallinen sekä luottamustaherättävä ympäristö.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

osittain eri mieltä
Ehdokkaan kommentti

Erityisruokavalioita on tänä päivänä todella useita ja erityistä kasvisruokapäivää tärkeämpänä pitäisin lähiruuan osuutta kouluissa. Koulujen, päiväkotien yms ruokalistoja suunnitellessa olisi hyvä käyttää satokausiajattelua, jolloin kasvisten, varsinkin kotimaisten ja lähituotettujen kasvisten määrä tarjotuissa ruoka-annoksissa lisääntyisi automaattisesti.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

osittain samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Lohjalla tarjotaan jo esimerkiksi yhdistysten kokouksia varten käyttöön tiloja veloituksetta. Monitoimijataloissa ( Nummen yhtenäiskoulu, Ojanittutalo, Routionmäki, Mäntynummi) tarkoituksena on tilojen mahdollisimman korkea käyttöaste, ja yhdistyksille tarjotaan mahdollisuutta käyttää tiloja.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

osittain samaa mieltä
Ehdokkaan kommentti

Kouluissa tarvitaan lisää resursseja avustajiin ja resurssiopettajiin, jotta voimme turvata opetusryhmien jakotunteja ja oppimisen laadun turvaamiseksi. Tällä hetkellä osaa avustajaresursseista joudutaan käyttämään muuhun kuin opetuksen laadun turvaamiseen.

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

osittain samaa mieltä
Ehdokkaan kommentti

Vanhuspalvelujen laatu ja määrä olisi turvattava. Kaikille ei kotihoito nykyisellään ole riittävä ja sosiaaliset kontaktit voivat jäädä liian vähäisiksi. Kotihoidon henkilökunta tekee voitavansa näillä resursseilla, joita heillä on. Työntekijämäärää olisi lisättävä, jotta kotihoidon laatu voitaisi turvata ja jotta henkilökunnalla olisi parempi mahdollisuus käyttää aikaansa myös kohtaamiseen.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

osittain eri mieltä

Ehdokkaan kommentti

Sote-uudistuksen yksi keskeisistä tavoitteista on selkeyttää palvelutuotannon rahoitusta ja tehostaa hallintoa purkamalla päällekkäisiä rakenteita. Asiakkaan, veronmaksajan ja yhteiskunnan etu olisi se, että hallinnon selkäyttämisellä saavutetut säästöt voitaisi käyttää palvelun parantamiseen.
Sote-uudistusta toteutettaessa tulisi huolehtia siitä, että vanhoja työntekijöitä kohdellaan reilusti ja esimerkiksi pyrittäisi työllistämään uusiin tehtäviin uudelleenkoulutuksen avulla

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

 osittain samaa mieltä
Ehdokkaan kommentti

Sosiaali- ja terveyspalveluja on pyritty Lohjalla tarkastelemaan järkevästi ja toimivammaksi jo ennen soteuudistusta. Seiniä tärkeämpää olisi saada esimerkiksi sosiaalipalvelut jalkautumaan haja-asutusalueille ja löytämään heidät, jotka eivät ole päässeet syystä tai toisesta palvelujen piiriin.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

osittain eri mieltä

Ehdokkaan kommentti

Tästä ovat asiantuntijat viime aikoina olleet eri mieltä. Viisi eri professoria ovat  sanoneet sote-esityksestä, että se on kaaos, hyppy tuntemattomaan, keskeneräinen, vaikeaselkoinen ja uudistuksen tavoitteiden vastainen. Tämäkin uudistus tulisi tehdä asiantuntijatieto ja yhteistyö edellä – alkuperäisiin tavoitteisiin nojaten.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

osittain eri mieltä
Ehdokkaan kommentti

Mielenterveystyössä, kuten monessa muussakin hoitotyössä avohoito on tärkeä osa työtä. On tärkeää tukea ihmistä, joka kokee avohoidon olevan itselle hyvä, joka kokee olevansa itse tarpeeksi hyvin kuntoutunut avohoitoon. Toki mielenterveystyössä tärkeä osa tätä arviointia on myös ammattilaiset. Avohoito ja kuntoumishoito on mielenterveystyön kulmakiviä ja näihin tulee panostaa. Avohoitoa on tarjottava siinä pärjääville.

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

osittain eri mieltä

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

osittain eri mieltä

Ehdokkaan kommentti

Oikeus valittaa on tärkeä oikeus. Jokaisen olisi hyvä kuitenkin miettiä motiivejaan valittaa.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

osittain eri mieltä

Ehdokkaan kommentti

Lohjalla yksityisautoilu on lähes välttämätöntä pitkien välimatkojen vuoksi.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

osittain eri mieltä

Ehdokkaan kommentti

Lohjan elinvoiman lisäämiseksi tulisi tarjota hyvät edellytykset toimia niin uusille kuin olemassa oleville yrityksille. Yrityksen liikemuodosta riippuen tulisi räätälöidä eri mahdollisuuuksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

 osittain eri mieltä
Ehdokkaan kommentti

Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa jossain tapauksissa tilapäisesti ja sillä tavoin luoda työpaikkoja ja talouskasvua, mutta pitkällä tähtäimellä siitä kärsii niin ympäristö, talous kuin työllisyyskin. Luonnon tuhoaminen on pahimman mahdollisen perinnön jättämistä tuleville sukupolville. Ja toivoisin meidän jättävän paljon muuta lapsillemme ja heidän lapsilleen.

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

osittain samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Lohjalla voisi olla hyvät mahdollisuudet integroida ja kotouttaa turvapaikan saaneita. Oma äitini on syntynyt evakkomatkalla ja olen kuunnellut isovanhempieni kertomaa oman kodin jättämisen tuskasta. Hädänalaisia ihmisiä tulee auttaa.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

täysin eri mieltä

Ehdokkaan kommentti

Kirjaston tehtävä on lainata kirjoja ja muita palveluja, joita kyseisissä kirjastoissa kulloinkin on.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

osittain eri mieltä

Ehdokkaan kommentti

Tulorajat kunnan vuokra-asunnoissa tukevat eriarvoistumisen ehkäisyssä.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

osittain eri mieltä

Ehdokkaan kommentti

Liikunta tarvitsee tiloja ja muita fasiliteetteja. On tärkeää pitää myös nämä kiinteistöt terveinä ja hyväkuntoisina.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

osittain eri mieltä

Ehdokkaan kommentti

Lohja reuna-alueilta on julkinen liikenne rajallista. Palveluliikenne voisi voimia hyvin, jos se kulkisi palvelujen ollessa avoinna ja jos se kuljettaisi palvelujen äärelle. Tätä tulee kehittää.

5 Koti

1. Lohjan kaupungin on luovuttava pysäköintimaksujen perimisestä.

osittain eri mieltä

Ehdokkaan kommentti

Lohjalla on viikonloppuisin ja arki-iltaisin maksuton pysäköinti. En näe vastaavaa hyötyä siitä, että pysäköintimaksu poistettaisi kokonaan. Enemmän näen ongelman asukaspysäköinnin suhteen. Muutaisiko pysäköintimaksun poistaminen ongelman asukaspysäköinnin kohdalla? En usko. Toivoisin näkeväni enemmän tutkimustuloksia siitä, kuinka pysäköintimaksu vaikuttaa kaupunkiin, sen yrityksiin ja kuluttajakäyttäytymiseen. Mitä pysäköintimaksun muuttamisella haetaan?

2. Laurinkatu tai ainakin osa siitä pitää muuttaa kävelykaduksi.

osittain samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Lohjan kaupunkikeskustaa olisi hyvä elävöittää ja tehdä viihtyisämmäksi. Kävelykatu saattaa tuoda

Jaahas. Tässä kysymyksessä on näköjään ilmeisesti minulla pudonnut perusteluni loppu pois. Tarkoitukseni oli vastata näin:

Kävelykatu ja sen taloudellisista hyödyistä on monenlaisia kokemuksia muista kaupungeista. Itse vanhana järvenpääläisenä pidän kävelykatu Jannea hyvänä esimerkkinä onnistuneesta kävelykatuhankkeesta. Kävelykadulla järjestetään useita tapahtumia, tori on vilkas, eikä tyhjiä liiketiloja juuri näy. Toki on muunlaisiakin kokemuksia musita kaupungeista. Olisi hienoa, jos keksisimme jotain omaa ja lohjalaista identiteettiä nostattavaa, mikä tekisi keskustastamme ja kävelykadusta ainutlaatuisen.

3. Espoon ja Salon välille kaavaillun tunnin junan rakentaminen on ehdoton edellytys Lohjan elinvoimalle.

osittain samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Tunnin juna on tärkeä Lohjan kehitykselle, jos juna pysähtyy Lohjalla. Ensiarvoisen tärkeää olisi varmistaa se, että juna tulee pysähtymään Lohjalla. Junaradan varteen kehittyy elinkeinoa ja ihmiset asettuvat asumaan alueille, joista on hyvät kulkuyhteydet työpaikka-alueille. Radan myötä Lohjasta voisi tulla myös työpaikka-alue.

4. Lohjan peruspalveluita pitää keskittää entistä enemmän kaupungin ydinkeskustaan.

osittain eri mieltä
Ehdokkaan kommentti

Peruspalvelujen tulisi olla kaikkien kuntalaisten tavoitettavissa, asuivat he missä tahansa päin kuntaa. Keskittämisissä voisi ehkä mielummin keskittyä erikoisosaamista vaativien palvelujen osaamiskeskuksiin.

5. Nahkurintorille pitäisi rakentaa pelkkiä asuntoja liiketilojen sijaan.

osittain eri mieltä
Ehdokkaan kommentti

Lohjan jo olemassaolevia liiketiloja tulee kehittää ja parantaa. Asukaslähtöisimmällä kunnalla Ikärakennetta ajatellen olisi hyvä olla yhtenä palveluratkaisuna palvelukeskittymä, jossa kohtaisi senioriasuminen, terveydenhoitopalvelu, seurakunta, kirjasto, kaupat, jnejne.

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin – suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

osittain samaa mieltä

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

osittain eri mieltä
Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme johtajuutta, joka etsii ja löytää kompromisseja ja pystyy käyttämään lähidemokratian tuomia mahdollisuuksia tukemaan päätöksen tekoa.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

osittain eri mieltä

Ehdokkaan kommentti

Lasten tulee olla uteliaita ja heidän tulee saada leikkiä. Nämä eivät ole ristiriidassa hyvän käytöksen ja muiden huomioonottamisen kanssa. Lasten on hyvä kasvaa ympäristössä, joka tukee kasvua aikuiseksi, jolla on oma tahto ja joka osaa kyseenalaistaa.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

osittain eri mieltä
Ehdokkaan kommentti

Pohjimmiltaan elämässä ei pärjää ilman toisia ihmisiä.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

osittain samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Kaikkia tulisi kohdella tasa-arvoisesti ja tasavertaisesti. Toisaalta tasa-arvoisuus tulee myös ymmärtää samalla tavalla. Ristiriitoja tuskin voi välttää, mutta lähtökohtaisesti tasa-arvoinen kohtelu on asukaslähtöisen yhteiskunnan peruspilari.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

osittain samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Tutkimusten mukaan Suomessa sosiaalinen liikkuvuus on maailman huippuluokkaa. Silti viime vuosina on ilmennyt hälyyttäviä merkkejä siitä miten koulutuksen ja sosioekonomisen aseman peritytyminen on vahvistunut. Olen tutustunut alueeni sosiaaliseen on pohjoismaalainen malli edelleen se yhteiskuntamalli joka takaa parhaiten kaikille mahdollisuudet edetä elämässä.