Kauden ensimmäinen valtuustokokous 25.8.2021

Uuden kauden alkaessa kokous aloitetaan aina valtuuston vanhimman valtuutetun kokouksen avauksella. Pirjo-Leena Forsström on tämän kauden vanhin ja hän toimi puheenjohtajana sen pykälän loppuun, jossa valittiin valtuuston puheenjohtajisto seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Ensimmäisen kokouksen esityslista oli suhteellisen pitkä, johtuen siitä, että toimielimet piti valita jokainen erikseen omissa pykälissään.

Onnea kaikille luottamustehtäviin valituille! Voit lukea toimielinten jäsenlistat täältä: https://www.lohja.fi/…/lautakunnat-ja-luottamushenkilot/

Minut valittiin siis kaupunginhallituksen varajäseneksi ensimmäiseksi kahdeksi vuodeksi. Voit lukea siitä lisää tästä:

Kokouksessa käsiteltiin muutakin kuin valintoja. Käsittelimme Liessaaren kaupungin omistamien mökkitonttien vuokraamisen jatkamista 30 vuodella. Tämä pykälä herätti keskustelua. Suurin osa keskustelua meni ohi päätettävästä asiasta, vaikkakin kannattava asia kokonaisvaltainen kehittäminen ja osallistaminen onkin. Tätä esitettiinkin toimenpide-esityksessä. Tämän keskustelun aikana toisilla tunteet kuumenivat ja mietin sitä kuunnellessani sitä, kuinka sujuvasti jatketaan siitä, mihin kesäkuussa jäätiin. Solvaamiseen ja ikävään sävyyn. Olin jotenkin ajatellut, että kesän jälkeen puheenvuorot olisivat asiallisia ja käyttäytyminen toisia kohtaan kunnioittavaa. Hieman huolettava alku kaudelle. Ponnesta äänestettäessä ponsi hävisi äänin 22-29. Vaikka ponsi ei mielestäni liittynyt päätettävään asiaan ja se saattoi vielä muutostenkin jälkeen olla hallintosäännön vastainen, äänestin sen puolesta. Tavoista poiketen kaupunginjohtaja puuttui keskusteluun, puuttuminen oli aiheellinen, mutta hän olisi voinut tehdä sen heti alkuun tai ehkä tiedon olisi voinut antaa jo paljon aiemmin valtuutetuille. Hän kertoi, että Liessaareen on tekeillä toimintasuunnitelma ja asukkaita kuullaan. Koko keskustelun ja tunteiden kuumenemisen, ainakin tässä pykälässä olisi voitu välttää tiedon hyvällä kulkemisella.

Kokouksessa päätettiin myös virkanimikkeiden muuttamisesta, näiden myötä selkeytyi pari palvelualuejohtajaa (sivistysjohtaja ja tekninen johtaja muutosten jälkeen).

Viimeisenä pykälänä käsittelimme oppivelvollisuuden laajenemisen mukanaan tuomaa muutosta hallintosääntöön. Vihreiden Skaffari piti hyvän puheenvuoron aiheesta, jossa hän kritisoi sitä, että asia hoidetaan aivan liian myöhässä. Minulla on paljon muutakin aiheesta sanottavana, mutta päätettävään asiaan sanottavani ei kuulunut, siksi puheenvuorojani aiheesta tulee toiste.

Jätin valtuustoaloitteen ja ennen aloitteeni jättämistä olisi kaivannut pienen hengähdystauon, sillä olin hieman järkyttynyt toisen valtuutetun jättämästä aloitteesta, jolle en soisi huomiota. Aloite ei ole lainpuitteissa edes toteutettavissa, eikä kaupunki voi itsenäisesti aloitteen mukaista päätöstä edes tehdä ja uskon, että ko. valtuutettu tietää sen. Joten tällä aloitteella tuskin on muuta tarkoitusta kuin huomionhaku ja byrokratian sekä virkamiesten tuleva kritisointi.

Aloitteestani voit lukea täältä:

Kaupunginjohtaja piti kokouksen päätteeksi puheen, jossa puhui demokratiasta, sen juhlistamisesta ja siitä, kuinka arvokasta työtä teemme. Hän toivoi kaikille viisautta ja kunnioitusta toisia kohtaan.

Uudet luottamuspaikat jaettu Lohjalla

Lohjan luottamushenkilöpaikat on jaettu ja virallinen päätös paikoista tehdään kauden ensimmäisessä valtuustokokouksessa ensi viikolla.

Keskustan kuntavaaliehdokkaista kolmea lukuunottamatta jokainen ehdokas sai asiantuntemustansa vastaavat luottamuspaikat ja päätäntävaltaa näin ollen jaettiin laajasti. Keskustan linjaus näyttää olevan jokseenkin ainutlaatuinen, sillä vaikka erittäin monella puolueella ehdokaslistat olivat lähes täysiä, ei luottamuspaikkoja kuitenkaan ole jaettu laajasti, vaan samoja nimiä näkyy monessa eri luottamustoimielimessä. Se toki on jokaisen puolueen sisäinen asia, kuinka toimitaan. Itse olen Keskustan linjaan tyytyväinen, sillä mitä enemmän jaetaan vastuuta, sen paremmin kykenemme toimimaan ja sen laajempia näkökulmia voidaan tarkastella ja keskustella asioista.

Sotelautakunta nousee hyvin tärkeäksi tälläkin kaudella, tosin nyt eri syystä kuin ennen. Tämä kausi on suurten muutosten kausi, hyvinvointialueiden ja soteratkaisun siirtymäkaudella. Lautakunnan puheenjohtajaksi nousi alansa ammattilainen, mutta kaupungilla työskentelevä terveydenhoitaja.

Uskon, että SDP on tarkistanut, että asiassa ei ole Kuntalain mukaista kelpoisuutta poistavaa asiaa:

74 §
Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Toimin tulevan kauden kaupunginvaltuutettuna ja kaupunginhallituksen varajäsenenä. Moni on ihmetellyt, miksi minulla ei ole lautakuntapaikkaa, vaikka sitä minulta moni odotti ja vielä viime metreille ajattelin itsekin olevani lautakunnassa valtuustopaikan lisäksi. Pohdin kauan asiaa ja ehdotin itse järjestelyä, sillä koen, että lautakunnassa, jossa olin viime kaudella (lasten, nuorten ja perheiden lautakunta) on aika seuraavalle keskustan ja lasten edustajalle, jolla on uusia näkökulmia. Hän tulee uskoakseni myös olemaan nouseva tähti seuraavalle kaudelle. Ilman muuta tuen ja autan uutta jäsentä, se on sanomattakin selvää. Tämän lisäksi se, että minulla ei ole lautakunnan jäsenyyttä pystyn jakamaan aikaani enemmän perheelleni, mutta myös tuleville vaalihaasteille, joita pidän myös tärkeänä. Aikaa on vain jaettava.

Näiden luottamuspaikkojen jaon myötä uusi kausi pääsee alkamaan. Kaudesta tulee kova ja erittäin mielenkiintoinen.

Varmasti tulen kohtaamaan uusia haasteita ja saan mielenkiintoisia tehtäviä, minua on jo pyydetty jatkamaan omaishoidon neuvottelukunnassa asiantuntijajäsenenä ja siihen olen jo lupautunut, kiittäen luottamuksesta.

https://www.lansi-uusimaa.fi/paikalliset/4261730

Vaalit sunnuntaina ja miksi olen mukana

Turvallinen koulutie oli aikoinaan syy sille, miksi olen nyt kunnallispolitiikassa mukana. Tuolloin, yli 11 vuotta sitten naapurin poika kaatui ojaan satuttaen itsensä väistäessään kuorma-autoa koulutiellämme. Totesin, että tie pitää saada turvalliseksi ennenkuin mitään vakavampaa sattuu. Tein kuntalaisaloitteen, järjestin tapahtumia, kirjoitin kirjeitä kunnallisvaltuutetuille, lautakunnan jäsenille, kansanedustajille, virkamiehille, ELYyn.

2013 Nummi-Pusula yhdistyi Lohjaan ja tuolloin suunnitelmien mukaan perustettiin aluetoimikunnat. Lähdin siihen toimintaan ja aktiivisesti sitä kautta vaikuttamaan niin lasten liikenneturvallisuuteen kuin kouluasioihin sekä alueellisiin asioihin.

Lohja teki jälleen kouluverkkoselvityksen vuonna 2015 ja tuolloin tarkoituksena oli lakkauttaa 11 koulua, määrä pieneni kymmeneen selvityksessä. Tuolloin kokosin alueiden johtokunnan pyynnöstä ja esityksestä kouluverkon vaikuttajaraadin, jonka toiminta oli vaikuttavaa ja kouluista lakkautuikin vain kaksi (tosin kaksi sisäilmaongelmiin vedoten selvityksen ulkopuolelta).

Lastensuojelussa on vakavia puutteita, nuoret eivät pääse terapiaan ja jonkun pitäisi myös suojella lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä liian suurelta työmäärältä.

Lasten ja nuorten hyvinvointi on ollut minulle tärkeimpiä syitä tehdä politiikkaa.

Tällä kaudella olen oppinut todella paljon kunnallisesta toiminnasta, miten asiat etenevät, miten kannattaa edistää.

Jos koet samat asiat tärkeiksi, voisin olla ehdokkaasi. Numeroni on 245

Lue lisää ajatuksiani blogistani sekä vaaliteemoistani:

Minuun voit olla myös suoraan yhteydessä: paakkunainenlotta(a)gmail.com

Sitoudun Autismiliiton kuntavaaliteemoihin

Erityislasten äitinä olen nähnyt kuinka resurssipuute näkyy kouluissa ja siinä, miten lapset saavat tukea, tai miten huomataan lasten tuentarve.

On ensiarvoisen tärkeää, että lasten ja perheiden tuentarve nähdään, sillä jos tarve huomataan vasta peruskoulun jälkeen, on tukea ja apua todella vaikea saada, miltei mahdotonta. Sitä ennen on lapsi voinut joutua jo häiriökäytös-, päihde- ja muihin ongelmakierteisiin, koska ei ole kuultu, eikä saanut ymmärrystä eikä ymmärrä itseään.

Moni autismikirjon oppilas jää lähikoulussa vaille tarvitsemaansa tukea.

Minä sitoudun Autismiliiton kuntavaaliteemoihin:

Autismiliitto lähtee kohti kuntavaaleja neljällä teemalla, joihin tulevaisuuden kunnassa tulee kiinnittää huomiota:

  1. Kaikille sopiva koulu edellyttää riittäviä resursseja ja osaamista.
  2. Tarpeiden mukaiset palvelut autismikirjon ihmisille ja heidän perheilleen on turvattava.
  3. Autismikirjon ihmisille on kehitettävä keinoja työllistymiseen.
  4. Sote-järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava. 

https://www.autismiliitto.fi/liitto/ajankohtaista/autismiliiton_kuntavaaliteemat_2021.3932.news

#kuntavaalit2021 #erityiset

Vaalityössä Lohjan torilla

Mukavan keväisenä päivänä kohtaamisia Lohjan torilla vaaliteltalla. Kahvipannu oli kuumana ja keskustelu oli vilkasta. Kyllä näkyi, että ihmiset ovat kaivanneet kohtaamisia.

Mukana ehdokkaita tsemppaamassa kävi myös Keskustan varapuheenjohtaja Riikka Pakarinen, jonka kanssa pääsin vaihtamaan muutaman sanan lapsiasiahenkilönä olemisesta.

Vaikka ihmisiä on mukava tavata ja keskustella heidän kanssaan, pitää myöntää, että en ihan omalla mukavuusalueellani ole torilla. Pidän torilla käymisestä, tunnelma on ihana, on mukava ostaa paikallisilta tuottajilta ja torikahviloiden tunnelma on aivan omaa luokkaansa. Olenpa ollut töissäkin torilla, mutta telttailu torilla on minulle vieraampaa. Hyviä keskusteluja kävin kuitenkin ja lopputulema torilla olemisesta oli positiivinen.

#kunnallisvaalit21 #lohjankeskusta #teamlotta21 #riikkapakarinen #suomenkeskusta

Nuorisovaalien tulos

Nuorisovaalit on valtakunnallinen äänestystapahtuma peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Nuorisovaalit järjestetään kuntavaalien yhteydessä 17.5.-21.5.2021. Nuorisovaalit on oppimis- ja opetustapahtuma nuorille joka järjestetään yhteistyössä Yle Uutisluokan ja Kuntaliiton kanssa. Nuorisovaaleissa nuoret tutustuvat vaaleihin, puolueisiin ja ehdokkaisiin sekä saavat konkreettisen kokemuksen äänestämisestä.

Lisää tietoa: https://www.alli.fi/nuorisovaalit

Valtakunnallisesti Keskusta sai 19,6% äänistä, tätä vasten nuoret tuntuvat luottavan keskustaan.

Lohjalla nuorisovaalien tulos oli se, että Vihreät olisi täällä valtapuolue.

Minä pääsisin nuorten äänillä valtuustoon